Vastgoed

Bel ons: 0181-470484

Vastgoed

Inspecties m.b.t. brandveiligheid in gebouwen worden getoetst met de NEN6059-tool. Wij beschikken over deze tool. Naast de brandveiligheidsinspecties kan BIB een periodieke conditiemeting uitvoeren. Gebouw eigenaar maar ook de gebruikers van het gebouw krijgen daarmee meer zekerheid omtrent de brandveiligheid van hun gebouw. Met de NEN6059-tool voeren we inspecties uit voor het Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten en particuliere beleggers.  Na de inspectie ontvangt u een duidelijk rapport waarmee u een helder beeld krijgt over de status van b.v. uw parkeergarage of gebouw. Daarnaast kunnen we samen met specialisten zorgdragen voor juiste brandmeld- en/of blusinstallaties.

COMPLEXE PROJECTEN EN GESPECIALISEERD ADVIES

 

HOTELS

Een hotelbrand is voor elke hoteleigenaar een nachtmerrie! Er zijn veel verschillende brandoorzaken te noemen in een hotel, denk aan b.v. een brandje in de keuken, brandstichting in een afvalcontainer, een onvoorzichtige hotelgast, kortsluiting. Deze laatste is de grootse oorzaak van hotelbranden. De eisen van de overheid en verzekeringsmaatschappijen zijn de laatste jaren, terecht, veel strenger geworden. Daarom is het belangrijk als eigenaar van een hotel zorg te dragen voor tijdig onderhoud en inspectie van brandmeldinstallaties, sprinklerinstallaties, branddoorvoeren en rookkanalen.  Hotelketens behoren ook tot onze lijst van relaties.

PARKEERGARAGES

Veel mensen parkeren dagelijks hun voertuigen in een parkeergarage, zonder er bij na te denken of deze parkeergarage voldoet aan het Bouwbesluit, en dan met name wat hierin omschreven staat in hoofdstuk 6 omtrent brandveiligheid. BIB helpt beheerders, eigenaren en gemeenten om een duidelijk beeld te krijgen over de status waarin hun parkeergarage verkeert. Daarnaast kunnen we samen met specialisten zorgdragen voor een juiste brandmeldinstallatie en, indien nodig, brandblusinstallatie. Tegen een vast bedrag per jaar, komt één van onze specialisten bij u langs voor het uitvoeren van een conditiemeting van uw parkeergarage, waarna deze specialist u verslag zal doen.

VAKANTIEWONINGEN

Ook in vakantiewoningen heeft u te maken met brandveiligheid maar ook met externe veiligheid.

Wij verzorgen  i.s.m. Ispezione B.V. Inspecties op b.v. installatie van gasleiding en gasslang, branddoorslagen, bouwkundige integriteit, onderhoud en verplichte keuringen volgens het bouwbesluit. E.e.a. volgens de vastgestelde NEN normen die van toepassing zijn op vakantiewoningen. Daarnaast is ons bedrijf  bemiddelaar tussen bevoegd gezag en eigenaren  van vakantiewoningen.

GEMEENTELIJK VASTGOED

Voldoet uw vastgoed aan de eisen van brandveiligheid?

De technische eisen voor brandveiligheid zijn opgenomen in het bouwbesluit. Burgemeester & Wethouders dienen toezicht te houden op de naleving van deze brandveiligheid voorschriften. Ook gemeentelijk (leegstaand) vastgoed dient dus te voldoen aan deze besluiten en wettelijke verplichtingen en eisen. Denk hierbij aan b.v. scholen, culturele centra, gezondheidscentra, buurthuizen, kinderdagverblijven, sportaccommodaties, ziekenhuizen enz. 

 

De huurder van het gebouw heeft de plicht de brandveiligheids-voorschriftende te realiseren. Dus zorgdragen dat er gecontroleerd wordt en waarnodig de brandveiligheidsvoorschriften hersteld aan de norm, zoals leidingdoorvoeren, brandwerendheid of beperking van de brandoverslag.

 

Volg ons:

© Brielsch Ingenieurs Bureau BV       | All rights reserved. | KvK 69002061:  | BTW-nummer: NL857685016.B01